La PedreraBany La PedreraLA PEDRERA

Cap al 1910 s´endegà l´explotació de La Pedrera, en una finca que comptava amb quaranta jornals d´oliveral i de regadiu. La pedra que s´hi extreia era usada per a la construcció. Durant la Guerra Civil l´exèrcit republicà va construir un pont provisional al riu amb bidons d´oli. A redós de La Pedrera hi havia unes coves habitades per persones de raça gitana. L´any 1944 es va donar per acabada l´activitat i va quedar únicament un penyasegat.