SolicrúBany SolicrúERMITA DE SOLICRÚ

Està situada al Lligallo de les Veles, una via de comunicació molt antiga. Va ser restaurada el 2001 pels seus propietaris, la família Garcia Ballester. Va romandre amb runes durant molts segles. La Mare de Déu de Solicrú és advocada contra les tercianes i les quartanes, que afectaren la población a finals del segle XIX i principis del XX.