La TorreBany La TorreTORRE DE FONT DE QUINTO

Torre templera construïda al segle XIII. Conserva dos plantes, a la segona planta hi ha uns grafits històrics de la Guerra Civil. Compta amb uns plafons d’interpretació que retrata els fets històrics més importants de l’edifici. Popularment se la coneix com la Torra.